ISSN-L 1235-4554
ISSN 1235-4554 (painettu)
ISSN 2242-3451 (verkkojulkaisu)

Alue ja Ympäristö -lehti

Alue ja Ympäristö on yksi tärkeimmistä suomalaisen alue- ja ympäristötutkimuksen foorumeista. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia referee-artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1971 alkaen, ensimmäiset 20 vuotta Aluesuunnittelu-nimisenä ja vuodesta 1991 lähtien nykyisellä nimellään. Alue ja Ympäristö on suomenkielinen, mutta julkaisee myön muun kielisiä suomalaiseen tieteelliseen keskusteluun kiinnittyviä tekstejä harkinnanvaraisesti. Lehti on osa Kielipankkia ja edistää näin tutkimuksessa uudistuvan käsitteistön kautta myös suomen kielen kehitystä (etsi A&Y-tietokannasta).

Alue ja Ympäristö -lehdessä ilmestyvät artikkelit julkaistaan verkossa täysin avoimesti. Artikkeleita on ladattavissa pdf-muodossa numerosta 2/2005 alkaen.

Uusin numero 2/2016

Pääkirjoitus

Kokeiluilla kestävyyteen?
Markku Oksanen ja Minna Santaoja

Artikkelit

Soidensuojelun osallistaminen ympäristöpolitiikan kokeiluna
Eerika Albrecht ja Maria Åkerman

”Oli semmonen ylimääränen kannustin kokeilla”: Maanviljelijöiden kokeilut ympäristöpolitiikan kehittämisen keinona
Suvi Huttunen

Katse koetteluihin: Maaseudun kumppanuushankkeista kokeilevaan ympäristöpolitiikkaan
Minna Kaljonen

Paikallisten ilmastokokeilujen arvioimisen haasteet Oppiminen kahdessa vähähiilisessä kokeilussa
Eva Heiskanen ja Kaisa Matschoss

Hallintokokeilut ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Empiirinen profilointi kokeilujen kriittisistä tekijöistä ja alueellisista ulottuvuuksista
Kaisa Matschoss, Petteri Repo ja Minna Kaarakainen

Katsauksia

Kaupunkiviljely kokeiluna ja liiketoimintana
Eveliina Asikainen ja Eeva Viskari

Kokeilun kipinöistä leviävät murrokset: case luomutuotannon kehitys Suomessa
Anja Yli-Viikari