ISSN-L 1235-4554
ISSN 1235-4554 (painettu)
ISSN 2242-3451 (verkkojulkaisu)

Alue ja Ympäristö -lehti

Alue ja Ympäristö on yksi tärkeimmistä suomalaisen alue- ja ympäristötutkimuksen foorumeista. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia referee-artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1971 alkaen, ensimmäiset 20 vuotta Aluesuunnittelu-nimisenä ja vuodesta 1991 lähtien nykyisellä nimellään. Alue ja Ympäristö on suomenkielinen, mutta julkaisee myön muun kielisiä suomalaiseen tieteelliseen keskusteluun kiinnittyviä tekstejä harkinnanvaraisesti. Lehti on osa Kielipankkia ja edistää näin tutkimuksessa uudistuvan käsitteistön kautta myös suomen kielen kehitystä (etsi A&Y-tietokannasta).

Alue ja Ympäristö -lehdessä ilmestyvät artikkelit julkaistaan verkossa täysin avoimesti. Artikkeleita on ladattavissa pdf-muodossa numerosta 2/2005 alkaen.

Uusin numero 1/2016

Pääkirjoitus

Tieteen kielipe(i)liä ja -politiikkaa
Nina Tynkkynen

Artikkelit

Paikallisten elämäntyylit, alkuperäiskansojen kulttuurit? Kulttuuri ja sen kestävyydet arktisten valtioiden strategioissa
Hanna Lempinen ja Lassi Heininen

Poliittiset ja moraaliset ulottuvuudet kaupunkitilassa. Oikeuttaminen yksityisautotonta Tampereen Hämeenkatua koskevassa kiistassa
Jarkko Salminen

Vaihtoehtoliikuntalajit julkisen tilan valtageometrioissa
Anni Rannikko

Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa
Antti Puupponen, Ari Paloviita, Teea Kortetmäki ja Tiina Silvasti

Institutionaalista tilaa tuottamassa. Logomo taiteilijoiden ja luovien alojen tilana
Virve Repo

Se metsä on täynnä kyyneleitäni. Luonnon hyvinvointimerkityksiä jäljittämässä
Anja Yli-Viikari ja Taina Lilja

Suomen metsien hiilinielut ja skaalojen politiikka
Teijo Rytteri ja Jani Lukkarinen

Pitävä ote kulttuuritoimintojen aluetaloudellisista vaikutuksista ja merkityksistä? Tapauksena Seinäjoen rytmimusiikkiklusteri
Olli Ruokolainen, Timo Suutari, Jari Kolehmainen, Susanna Kujala ja Hannu Törmä

Epifyytti

Towards a Geography of Injustice
Clive Barnett

Lektioita

Kaupunkien kehittämisprojektit täyttymyksen ja vesittymisen välimaastossa
Kaisa Schmidt-Thomé

Massaturismin käsitteellistäminen kriittisessä tarkastelussa. Matkailututkimuksen ja suomalaisten matkailuelinkeinon edustajien vaihtoehtoiset massadiskurssit
Vilhelmiina Vainikka

Kirjoja

Posthumanismista suomeksi
Nina Nygren

Kestävän kehityksen opettajankoulutus on avain globaaliin kansalaisuuteen
Petteri Muukkonen

Hyvinvointia esteettisestä ympäristöstä
Yrjö Sepänmaa