ISSN-L 1235-4554
ISSN 1235-4554 (painettu)
ISSN 2242-3451 (verkkojulkaisu)

Alue ja Ympäristö 1/1995

Pääkirjoitus

LUONNON TILA JA UNOHDETTU GEODIVERSITEETTI
Ari Akusti Lehtinen

Artikkelit

HENKILÖKOHTAISEN RAJAT TIETEELLISESSÄ TYÖSSÄ
Hille Koskela

ARVOPERUSTA SUOJELUKOHTEEN MÄÄREENÄ - KUUSAMON SUOJELUSKUNNAT METSÄNSUOJELIJOINA
Teijo Rytteri & Ville Vuorio

YMPÄRISTÖKESKUSTELUN TIETEELLISTYMINEN JA TYÖVÄESTÖ: NÄKÖKULMA YMPÄRISTÖKYSYMYSTEN YHTEISKUNNALLISIIN YHTEYKSIIN
Juha Kotilainen

TIETEIDENVÄLINEN YMPÄRISTÖTUTKIMUS: ESIMERKKINÄ BIOSFÄÄRIALUEIDEN TUTKIMUS UNESCON MAB-OHJELMASSA
Ismo Björn, Ilkka Eisto & Pertti Rannikko

KOHTI LUONNON NEUVOTTELEVAA ARVOTTAMISTA: KOKEMÄENJOEN KESKIOSAN JA LOIMIJOEN TULVASUOJELU
Juha Hiedanpää

Katsauksia

THEODOR W. ADORNON LOS ANGELES
Jouni Häkli

Tapahtumia

YHTEISPOHJOISMAINEN TUTKIJAKURSSI: "STADSREGIONER: STADSSYSTEM OCH STRATEGIER"
Marko Karvinen

Kirjoja

TEHDASYHTEISÖN SYDÄMENLYÖNTEJÄ
Jarmo Kortelainen

KULTTUURINEN MAANTIEDE, NYT
Pauli Tapani Karjalainen

TUHATJÄRVINEN JA HYMYILEVÄN ALLIGAATTORIN ESTETIIKKA
Ilkka Luoto

Alue ja Ympäristö 2/1995

Pääkirjoitus

JOENSUUN TAUTI: TERRORIA KAUPUNKITILASSA
Ari Akusti Lehtinen

Artikkelit

IKUISESTA KESÄSTÄ TALVIKAUPUNKIIN - VUODENAJAT SUOMALAISESSA KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ
Jaana Nevalainen

ELÄMÄ TÄSSÄ TALOSSA: LÄHIKARTOITUSTA KIRJALLISUUDEN KAUTTA
Pauli Tapani Karjalainen

MAISEMAN KASVOT
Yrjö Sepänmaa

MAANTIEDE, GEOPOLITIIKKA JA SUOMEN ITÄRAJAN MUUTTUVAT REPRESENTAATIOT
Anssi Paasi

Katsauksia

LOS ANGELESIN SYVÄ UNI - KUKA UUDISTI KESKUSTAN JA KETÄ VARTEN?
Jouni Häkli

Tapahtumia

NÄKYVÄ/NÄKYMÄTÖN MAANTIEDE, POSTKOLONIALISMI JA TOISEUS
Jussi S. Jauhiainen

Kirjoja

YMPÄRISTÖSOSIOLOGIAN UUSI SUKUPOLVI OPPIKIRJASARJASSA
Pertti Rannikko

Alue ja Ympäristö 1/1996

Pääkirjoitus

SUUTTUMUS, SYYLLISYYS JA HÄPEÄ - KEVÄÄN ALUE- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN PÄIVIEN AVAINSANAT
Ari Akusti Lehtinen

Artikkelit

DESERT CITIES - VISIOITA EKOLOGISEMMASTA KAUPUNKIKEHITYKSESTÄ SAHARASSA
Susanna Myllylä

KUINKA YDINVOIMASTA TULI GLOBAALI ONGELMA?
Tapio Litmanen

MITÄ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KULUTUS? - POLIITTISEN JA HALLINNOLLISEN KESKUSTELUN TULKINTAA
Markus Lukin

YHTEISKUNTA, MODERNI KULUTUSKULTTUURI JA TYÖTTÖMÄN ARKI
Jani Vuolteenaho

SISÄKAUPUNKIEN VANHAT TEOLLISUUSALUEET JA NIIDEN UUSKÄYTTÖ: PENTTILÄN SAHAN ALUE JOENSUUSSA
Mervi Hiltunen

ERÄMAA - RESURSSI, ITSEISARVO VAI MATKAILUKOKEMUS
Jarkko Saarinen

Kirjoja

MAAILMANPOLITIIKKA JA EPÄTASAINEN KEHITYS UUDESSA MAANTIETEEN OPPIKIRJASARJASSA
Ari Akusti Lehtinen 

Alue ja Ympäristö 2/1996

Pääkirjoitus

LIIKKUMISEN VAPAUS - VOIKO SPATIAALISET KAHLEET LYÖDÄ MURSKAKSI?
Tuukka Haarni ja Marko Karvinen

Artikkelit

NAISEN TYÖ, MIEHEN MATKA: SUKUPUOLI-IDENTITEETTI TYÖMATKALLA
Kimmo Kainulainen

AIDATTU LAPSUUS? - LASTEN ITSENÄISEN LIIKKUMISEN MAHDOLLISUUDET
Marketta Kyttä

VAPAUS KAUPUNKILIIKENTEETN SÄÄNTÖKULTTUURISSA
Kalle Toiskallio

INTEGRAATIOTA JA ILOISTA VIERAUTTA: HELSINGIN JA TALLINNAN VUOROVAIKUTUS MATKUSAJALIIKENTEEN KUVAAMANA
Sampo Ruoppila

KEHOLLISEN PAIKKAKOKEMUKSEN TULKINTOJA
Tarja Snellman

GEORG SIMMEL JA TULKINTOJA POSTMODERNISTA YHTEISKUNNASTA
Antti Teittinen

KAUPUNKI MERKITYSTEN MERELLÄ: NÄKÖKULMIA URBAANIIN MAISEMAAN JA KAUPUNKIKUVAAN
Topi Antti Äikäs

Tapahtumia

HERÄTEOSTOKSILLA MAANTIETEEN SUPERMARKETISSA? "METHODOLOGICAL APPROACHES IN URBAN AND REGIONAL RESEARCH", 19.-28.4.1996, OSLO.
Heikki Riikonen, Jani Vuolteenaho & Topi Antti Äikäs

OMATOIMISUUS JA UTOPIAT KAUPUNKITILAN MUOKKAAMISESSA, KUUDES INURA-TAPAAMINEN, 8.-14.6, ENGLANTI
Jussi S. Jauhiainen

Kirjoja

VARJONYRKKEILYÄ JA TÄSMÄISKUJA EKOLOGISEN RAKENNEMUUTOKSEN POLITIIKASTA (MASSA & RAHKONEN 1995: RISKIYHTEISKUNNAN TALOUS)
Heikki Eskelinen

GLOBAALIT UHAT KANSALLISEN YMPÄRISTÖELIITIN SILMIN (JÄRVELÄ & WILENIUS 1996: ILMASTORISKI JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA)
Juha Kotilainen

PIENIÄ KERTOMUKSIA KAHDESTA KYLÄSTÄ (KNUUTILA, LIIKANEN, RANNIKKO, ITKONEN, KOISTINEN, OKSA & VAKIMO 1996: KYLÄLÄISET, KANSALAISET, TULKINTOJA SIVAKASTA JA RASIMÄESTÄ)
Jouni Häkli

METSÄSEKTORIMME TUTKIMUKSEN TULEVAISUUS (KORTELAINEN 1996: TEHDASYHDYSKUNTA TALOUDEN JA YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN MURROSVAIHEESSA)
Tarmo Koskinen

Keskusteluja

YMPÄRISTÖESTETIIKKA HYÖTYKÄYTTÖÖN
Yrjö Sepänmaa

LUONNON JA ELÄINTEN KUNNIOITTAMISEN KIELI: LUONNON ITSEISARVOT
Leena Vilkka

ALUE JA YMPÄRISTÖ: KAIKKIEN AIKOJEN SISÄLLYSLUETTELO

Alue ja Ympäristö 1/1997

Pääkirjoitus

VUOSIKERTAVIINIÄ?
Ari Aukusti Lehtinen & Jouni Häkli

Artikkelit

KAUNOTAR VAI HIRVIÖ? – NÄKÖKULMIA LAS VEGASIN PELIMAISEMAAN JA IDEOLOGIAAN
Pauliina Raento

FOORUMIPUHETTA BERLIINISSÄ
Vivi Niemenmaa

PADANIAN NOUSU JA (T)UHO – ALUEPUHUNTAA POHJOIS-ITALIASSA
Jussi S. Jauhiainen

PAIKALLINEN YMPÄRISTÖLIIKE MAHDOLLISUUTENA JA MUUTOSVOIMANA – PÄIJÄNNE –KAMPPAILU 1982-85
Esa Konttinen

Katsauksia

KAUPUNGIT VERKOSSA – LÖYTYYKÖ KANSALAISTEN UUSI JULKINEN TILA SÄHKÖISISTÄ VERKOISTA KAUPUNKITILAN KAUPALLISTUESSA
Tuukka Haarni

KARJALAN VIHREÄ VYÖHYKE
Olli-Pekka Tikkanen

LOHIKONFLIKTI
Ville Salonen

Kirjoja

POLIITTINEN MAANTIEDE JA POSTMODERNI AIKA? (Ó TUATHAIL: CRITICAL GEOPOLITICS)
Anssi Paasi

Alue ja Ympäristö 2/1997

Pääkirjoitus

HURMA JA VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
Jouni Häkli

Artikkelit

URBAANI TERRITORIAALISUUS JA KATUTILAN SEMIOTIIKKA – GRAFFITIT, VALVONTAKAMERAT JA KATUPROSTITUUTIO TILAN MERKITSIJÖINÄ
Hille Koskela

GEOPOLITIIKKA, UHKAKUVA JA TERRITORIAALISUUS – NÄKÖKULMIA TILAN HALLINNAN DISKURSIIVISIIN KÄYTÄNTÖIHIN
Sami Moisio

JATKUVUUS, MUUTOS JA ARKKITEHTISTRATEGIAT
Terttu Nupponen

ALUEIDEN SUUNNITTELUSTA ALUEELLISEEN KEHITTÄMISEEN – SUOMALAISEN ALUEPOLITIIKAN MUODOSTUMINEN 1900-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA
Arto Viiri

Katsauksia

KULUTTAJAT JA GEENIRUOKA – EUROOPPALASITEN NÄKEMYKSIÄ GEENITEKNIIKAN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ, RISKEISTÄ JA VALVONTATAROEESTA
Maarit Heinonen

Keskustelua, tapahtumia

N66 JA POHJOISEN REGIONALISMIN UUSIUTUMINEN
Ari Akusti Lehtinen

WORKING HERITAGE '97 – PAIKALLISUUTTA, MUSEOITA, OPPIMISTA
Topi Antti Äikäs

Kirjoja

EPISODEJA MAANTIETEELLISEN MIELIKUVITUKSEN HISTORIASTA (LIVINGSTONE: THE GEOGRAPHICAL TRADITION)
Jouni Häkli

Alue ja Ympäristö 1/1998

Pääkirjoitus

YHDYSKUNTIEN EKOLOGISEMPI HAHMO
Jarmo Kortelainen

Artikkelit

YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN JÄLKIMODERNIN SUUNNITTELUN HAASTEENA
Perttu Vartiainen

ELETTY EKOLOGISUUS – NÄKÖKULMIA EKOLOGISEN PAIKAN JA EKOLOGISEN IHMISEN TULKINTOIHIN
Anne Virtanen

KAUPUNKISEUTU VIRTOINA – NÄKÖKULMA EKOLOGISESTI KESTÄVÄN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUUN
Satu Huttunen

KOHTI EKOLOGISTA KAUPUNKILIIKENNETTÄ
Mervi Johanna Hiltunen

SUUNNITTELUN EKOKIRJO – EKOLOGINEN YHDYSKUNTA- SUUNNITTELU KAUPUNGIN MAASEUTUALUEELLA
Ari Hynynen

YMPÄRISTÖKYSYMYSTEN JULKISUUS TEOLLISUUSPAIKKA- KUNNALLA – WARKAUDEN LEHTI PAIKALLISTEN YMPÄRISTÖ- KYSYMYSTEN JA ELÄMÄNTAPOJEN YMPÄRISTÖSUHTEEN ILMENTÄJÄNÄ JA MÄÄRITTÄJÄNÄ 1970-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN
Mia Pitkänen

TUTKIMUSNÄYTTEITÄ YHDYSKUNNAN VESIRESURSSEISTA JA HALLINTATAPOJEN MUUTOKSISTA
Hannu Itkonen & Jarmo Kortelainen

Alue ja Ympäristö 2/1998

Pääkirjoitus

MERKITYKSEN POLITIIKKA JA POLITIIKAN MERKITYS
Jouni Häkli

Artikkelit

IDENTITEETTIPOLITIIKKA, KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUS JA KRIITTINEN GEOPOLITIIKKA
Vilho Harle

VALTIO, IDENTITEETTI, DEMOKRATIA
Joni Virkkunen

PALKINTONA SATAKUNNAN HERRUUS – JÄÄKIEKKO, IDENTITEETTI JA PAIKAN HENKI PORISSA JA RAUMALLA
Pauliina Raento ja Kai Husso

KANSAINVÄLISTYVÄN KAUPUNGIN IMAGO JA IDENTITEETTI – HELSINKI EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2000
Timo Heikkinen

KAIRANMAA – FIKTIOSTA REAALISEKSI ALUEEKSI
Juha Ridanpää

SUOMALAISEN LUONNON LAIT
Matti Nieminen & Kimmo Saaristo

Tapahtumia

GLOBAALIKAPITALISMIA JA KOMPLEKSISUUDEN HALLINTAA (POHJOISMAINEN TUTKIJAKURSSI OSLOSSA 15.-23.4.1998)
Tuukka Haarni

Kirjoja

JULKINEN TAIDE JA KAUPUNKI (MILES: ART, SPACE AND THE CITY)
Kimmo Salminen

Alue ja Ympäristö 1/1999

Pääkirjoitus

YRITYKSEN MONET YMPÄRISTÖT – JOHDATUS TEEMANUMEROON
Päivi Oinas

Artikkelit

DIGITAALISET TUOTTEET, INTERAKTIIVISET YRITYKSET – TAMPEREEN SEUDUN UUSMEDIATEOLLISUUDEN KEHITYS
Mika Kautonen & Mari Tiainen

PIENET JA KESKISUURET TEOLLISUUSYRITYKSET ERILAISISSA TOIMINTAYMPÄRISÖISSÄ – 1990-LUVUN KOKEMUKSIA
Heikki Eskelinen & Timo Lautanen

YRITYKSET KANSALLISISSA PROJEKTEISSA JA GLOBALISAATIOSSA – ESIMERKKINÄ OUTOKUMPU-KONSERNI
Seija Virkkala

YRITYKSET, ALUEET JA YMPÄRISTÖT – LUONNOLLISET JA LUODUT YMPÄRISTÖKILPAILUKYKYTEKIJÄT
Raimo Lovio

INSTITUUTIOT, VERKOSTOT JA MUUTOKSEN SÄÄTELY VIIPURISSA
Riitta Kosonen

SINGAPOREN TALOUSPOLITIIKKA JA MONIKANSALLISET YRITYKSET
Erja Kettunen

PITKÄ KÄVELY MAISEMASSA
Pauli Tapani Karjalainen

Kirjoja

UUSIA TULKINTOJA RUNSAUDENSARVESTA (HALLIKAINEN: THE FINNISH WILDERN EXPERIENCE; VEIJOLA: SUOMEN METSÄNRAJAMAIDEN KÄYTTÖ JA SUOJELU)
Ari Aukusti Lehtinen

SAKSALAISEN YMPÄRISTÖAKTIVISMIN KONSTRUKTIVISTINEN TULKINTA (BERGLUND: KNOWING NATURE, KNOWING SCIENCE)
Teijo Rytteri

Alue ja Ympäristö 2/1999

Pääkirjoitus

KAUAN ELÄKÖÖN TIETEIDENVÄLINEN GEOPOLITIIKKA!
Vilho Harle & Sami Moisio

Artikkelit

POLIITTISEN MAANTIETEEN JA KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN RAJAPINNALLA – NÄKÖKULMIA SUOMALAISEN GEOPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN KEHITYKSEEN
Sami Moisio & Vilho Harle

GEOPOLITIIKAN LOPUSSA? – AJATUKSIA VUOSISADAN LOPUN ONGELMALLISUUDESTA
Gearoid Ó Tuathail

KOLME TULKINTAA VIRALLISEN EUROOPAN ITÄISESTÄ ULOTTUVUUDESTA 1990-LUVULLA
Sami Moisio

RAJAMAA – VIRO EUROOPAN UNIONIN JA VENÄJÄN VÄLISSÄ
Jussi S. Jauhiainen

ALUEELLISTUVAN GEOPOLITIIKAN VUOSIKYMMEN
Jouni Häkli

TALVISOTAAN JOHTANEET NEUVOTTELUT SUOMEN IDENTITEETTIPOLITIIKAN VALOSSA
Vilho Harle

ME JA MUUT – KANSALLISEN IDENTITEETIN RAKENTAMINEN VUOSISADAN ALUN URHEILUJOURNALISMISSA
Mervi Tervo

Katsauksia

MANUEL CASTELLS JA VERKOSTOYHTEISKUNTA – KANSALLISVALTION, IDENTITEETIN JA GEOPOLITIIKAN PROBLEMATIIKKAA VUOSITUHANNEN LOPULLA
Toni Ahlqvist

Kirjoja

MICHAEL HEFFERNAN: THE MEANING OF EUROPE: GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS
Mika Luoma-Aho

GEARÓID Ó TUATHIL & SIMON DALBY (TOIM.): RETHINKING GEOPOLITICS.
Tarja Väyrynen