Versus-foorumi

Viritä  keskustelua 2010-luvun Suomesta!

Versuksen lähtökohtana ovat yhteiskuntamme piirteet, kuten eriarvoistuminen ja koventuneet asenteet, joista uskaltavat puhua ääneen yhä harvemmat. Samalla tiedemaailman kansainvälistyminen ohjaa tutkijoita kirjoittamaan lähes yksinomaan englannin kielellä omille asiantuntijapiireilleen.

Versus on julkaisu. Versus on tapahtuma. Versus on kriittinen ja keskusteleva. Versus on laajeneva monitieteinen verkosto.

Versus-foorumin tavoitteena on vahvistaa suomenkielistä kriittiseen alue- ja ympäristötutkimukseen tukeutuvaa yhteiskunnallista keskustelua yli tieteenalarajojen. Keskustelua viritellään Versus-julkaisussa sekä eri kokoonpanoin järjestetyissä tapahtumissa.

Versus-foorumi kannattaa tieteen laajaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla vuoropuhelukanavan uusia näkökulmia etsiville tutkijoiden, aktivistien ja taiteilijoiden verkostoille. Joustavana foorumina Versus avaa mahdollisuuksia:

  • Ajankohtaisten kysymysten esiin nostamiselle ja kriittiselle kommentoinnille
  • Tieteen kansainvälisten keskustelujen ja käsitteiden kotouttamiselle
  • Uusien tutkimusyhteisöjen muodostamiselle
  • Kriittisen tieteen ja kantaaottavan taiteen vuoropuhelulle

Versus-tapahtumia voivat järjestää ja ideoida monenlaiset toimijat ja tahot. Ota yhteyttä jos tahtoisit järjestää tapahtuman kanssamme!

Versuksen toimittajat ja koordinaattorit:

Elina Alatalo, elina.alatalo@uta.fi

Elina on arkkitehti, joka tekee parhaillaan väitöskirjatyötä pieniä itsejärjestäytyneitä työhuoneyhteisöjä linkittävästä Mushrooming-verkostosta. Verkoston tukemisen voi nähdä sekä kaupunkiaktivismina että kokeellisena tapana tehdä tutkimusta. Elinalla on kokemusta myös erilaisista taideprojekteista kangistuneiden kaupunkikäsitysten haastajina.

Minna Santaoja, minna.santaoja@uta.fi

Minna on ympäristöpolitiikan tutkija, jonka tutkimusaiheita ovat olleet luontoharrastus ja luontotiedon politiikka, osallisuus kaupunkisuunnittelussa ja kestäviin ruokavalintoihin liittyvät kysymykset. Minna on toiminut vapaaehtoisena ympäristöjärjestössä ja on kiinnostunut visuaalisista menetelmistä, muista uusista tutkimusaineiston tuottamisen menetelmistä sekä tieteen ja taiteen vuoropuhelusta. Minna innostuu helposti ja tykkää yhdessä tekemisen tuottamista oivalluksista.