Alue ja Ympäristö -lehti hakee päätoimittajaa ja toimitussihteeriä

Etsimme avoimesta, voittoa tavoittelemattomasta, suomenkielisestä tieteellisestä julkaisutoiminnasta innostuneita henkilöitä Alue ja Ympäristö -lehden päätoimittajan ja toimitussihteerin tehtäviin.

Alue ja Ympäristö (A&Y) on ilmestynyt vuodesta 1971 alkaen Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seuran (AYS) kustantamana tiedejulkaisuna. Se on alan tärkein monitieteinen tutkimusfoorumi Suomessa. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia vertaisarvioituja artikkeleita ja muuta tieteellistä keskustelua ihmismaantieteen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen aloilta. Julkaisun tunnuspiirteitä ovat raikas menetelmällinen ote, teoreettinen syvyys ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Lehteä toimitetaan ja kehitetään toimitustiimissä, johon kuuluu kaksi päätoimittajaa ja toimitussihteeri. Toimitustiimi tekee tiivistä yhteistyötä toimitusneuvoston, AYS:n johtokunnan ja lehden taitosta vastaavan tahon kanssa. Lehti toimii myös yhteistyössä Versus-verkkojulkaisun kanssa. Versus osallistuu julkiseen keskusteluun tuomalla esiin tutkimukseen perustuvia näkökantoja sekä luomalla tilaa argumentoivalle, moniääniselle ja dialogiselle keskustelulle. A&Y ilmestyy kahdesti vuodessa avoimesti verkossa ja paperiversiona tilaajille. Vuosittain julkaistaan yksi yleisnumero ja yksi teemanumero vierailevien päätoimittajien kanssa. Lehdessä voidaan julkaista suomenkielisten kirjoitusten lisäksi englannin ja ruotsin kielellä.

Etsimme siis:

PÄÄTOIMITTAJAA

Toimituksen päävastuu on kahdella eri tieteenaloja edustavalla päätoimittajalla. Viime vuosina päätoimittajuudesta ovat vastanneet ympäristöpolitiikan tutkija Nina V. Nygren Tampereen yliopistosta ja projektitutkija Jussi Semi Itä-Suomen yliopistosta. Semin jättäytyessä tehtävästä pois avautuu päätoimittajan paikka erityisesti alue- ja maantieteen osaajalle. Myös lähitieteenaloja edustavat hakemukset otetaan huomioon. Haemme tehtävään väitellyttä tutkijaa, jolla on omakohtaista kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta sekä intoa ja kiinnostusta avoimen ja poikkitieteellisen julkaisutoiminnan kehittämiseen. Päätoimittajan tehtävänä on hallita toimitusprosessia saapuneista käsikirjoituksista valmiiseen lehteen saakka. Käytännössä tehtäviin kuuluvat vertaisarvioijen etsiminen, kirjoitusten tieteellisen laadun varmistaminen ja kokonaisaikataulun hallinta. Päätoimittajat vastaavat lehden yleisilmeestä ja teemanumeron teemasta. Lehteen valittava päätoimittaja kuuluu myös Versus-lehden toimituskuntaan. Kiinnostus sosiaalista mediaa kohtaan on plussaa mutta ei välttämätöntä. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen näköalan suomenkieliseen tieteelliseen julkaisemiseen, tieteenalojen kehitykseen ja ajankohtaisiin tiedejulkaisemisen aloitteisiin. Toimitustiimi mahdollistaa järkevän työnjaon ja mielekkään temaattisen keskittymisen. Toimitustyöstä maksetaan pieni palkkio.

TOIMITUSSIHTEERIÄ

Toimitussihteeri toimii lehden tukirankana, päätoimittajien tukena sekä yhteydenpitäjänä kirjoittajiin, taittajiin, painoon ja Versukseen. Toimitussihteerin rooli toimitustiimissä on tärkeä myös lehden kehittämisen kannalta. Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu lehdelle tuleviin kyselyihin vastaaminen, lehden sisältöjen suunnittelu yhdessä päätoimittajien kanssa, julkaistavien tekstien oikolukua, lehden markkinointia, lehden ulkoasun viimeistely yhdessä taittajan kanssa sekä painettujen lehtien postitus. Tehtävä tarjoaa oivan oppimismahdollisuuden tieteellisestä julkaisutoiminnasta kiinnostuneelle ja tieteenalojen uusimmista aloitteista innostuneelle. Lehden taiton ollessa ulkoistettu toimitussihteeri voi keskittyä täysimääräisesti asiantuntemustaan vaativiin tehtäviin. Toimitustyöstä maksetaan pieni palkkio.

Molempiin tehtäviin pyydetään hakemuksia 5.4.2019 mennessä. Vastuut on tarkoitus siirtää uusille toimijoille portaittain vuoden 2019 aikana. Vapaamuotoisen hakemuksen ansioluetteloineen (sis. julkaisuluettelo) voi toimittaa kustantavan seuran puheenjohtajalle Tuomo Alhojärvelle (tuomo.alhojarvi@oulu.fi).

 

Lisätietoja tehtävistä tarjoavat

Nykyiset päätoimittajat Nina V. Nygren (nina.nygren@tuni.fi) ja Jussi Semi (jussi.semi@uef.fi)

Nykyinen toimitussihteeri Krista Willman (krista.willman@tuni.fi)

Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seuran puheenjohtaja Tuomo Alhojärvi (tuomo.alhojarvi@oulu.fi; puh. 050 461 9043)

 

A&Y löytyy osoitteesta aluejaymparisto.journal.fi ja Twitteristä tunnuksella @Aluejaymparisto.