Versus-foorumi

Viritä  keskustelua 2010-luvun Suomesta!

Versuksen lähtökohtana ovat yhteiskuntamme piirteet, kuten eriarvoistuminen ja koventuneet asenteet, joista uskaltavat puhua ääneen yhä harvemmat. Samalla tiedemaailman kansainvälistyminen ohjaa tutkijoita kirjoittamaan lähes yksinomaan englannin kielellä omille asiantuntijapiireilleen.

Versus on julkaisu. Versus on tapahtuma. Versus on kriittinen ja keskusteleva. Versus on laajeneva monitieteinen verkosto.

Versus-foorumin tavoitteena on vahvistaa suomenkielistä kriittiseen alue- ja ympäristötutkimukseen tukeutuvaa yhteiskunnallista keskustelua yli tieteenalarajojen. Keskustelua viritellään Versus-julkaisussa sekä eri kokoonpanoin järjestetyissä tapahtumissa.

Versus-foorumi kannattaa tieteen laajaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla vuoropuhelukanavan uusia näkökulmia etsiville tutkijoiden, aktivistien ja taiteilijoiden verkostoille. Joustavana foorumina Versus avaa mahdollisuuksia:

  • Ajankohtaisten kysymysten esiin nostamiselle ja kriittiselle kommentoinnille
  • Tieteen kansainvälisten keskustelujen ja käsitteiden kotouttamiselle
  • Uusien tutkimusyhteisöjen muodostamiselle
  • Kriittisen tieteen ja kantaaottavan taiteen vuoropuhelulle

Versus-tapahtumia voivat järjestää ja ideoida monenlaiset toimijat ja tahot. Ota yhteyttä jos tahtoisit järjestää tapahtuman kanssamme! 

Yhteystiedot

toimitus(at)versuslehti.fi