Edustukset

AYS osallistuu aktiivisesti suomalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun ja toimintaan. Yhtäältä tämä tarkoittaa pitkäjänteistä toimintaa tiedeyhteisössä, joka toteutuu aktiivisten jäsenyyksien kautta:

  • Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenenä seura voi vaikuttaa Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Julkaisufoorumin (JUFO) sekä Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kokoonpanoon ja kommentoida niiden toimintaa. Sisarseurojen välisellä yhteydenpidolla ja yhteistyöllä on merkittävä rooli vaikuttavassa toiminnassa.
  • Maantieteen kansainvälisen unionin (IGU) kansalliskomitea tarjoaa foorumin seuran keskeisten tieteenalojen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen; edustettuina ovat kaikki suomalaiset alue- ja maantieteen alan yliopistoyksiköt. IGU:n edustajana Merentutkimuksen kansalliskomiteassa on toiminut pitkään AYS:n nimeämä edustaja.
  • Globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitean (FE) asiantuntijaverkoston jäsenenä seura saa ja välittää tietoa ylikansallisiin ympäristökysymyksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja monitieteisestä tutkimuksesta.