Tiedepoliittinen vaikuttaminen

AYS osallistuu aktiivisesti suomalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun ja toimintaan. Yhtäältä tämä tarkoittaa pitkäjänteistä toimintaa tiedeyhteisössä, joka toteutuu aktiivisten jäsenyyksien kautta:

  • Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenenä seura voi vaikuttaa Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Julkaisufoorumin (JUFO) sekä Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kokoonpanoon ja kommentoida niiden toimintaa. Sisarseurojen välisellä yhteydenpidolla ja yhteistyöllä on merkittävä rooli vaikuttavassa toiminnassa.
  • Maantieteen kansainvälisen unionin (IGU) kansalliskomitea tarjoaa foorumin seuran keskeisten tieteenalojen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen; edustettuina ovat kaikki suomalaiset alue- ja maantieteen alan yliopistoyksiköt. IGU:n edustajana Merentutkimuksen kansalliskomiteassa on toiminut pitkään AYS:n nimeämä edustaja.
  • Globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitean (FE) asiantuntijaverkoston jäsenenä seura saa ja välittää tietoa ylikansallisiin ympäristökysymyksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja monitieteisestä tutkimuksesta.

Tiedepoliittisen vaikuttamisen toinen tärkeä muoto on osallistuminen ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin. AYS on tällä hetkellä mukana seuraavissa hankkeissa:

  • Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan (Kotilava): Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston yhteishanke etsii ratkaisuja avoimen tieteellisen julkaisemisen rahoitukseen ja tekniikkaan. Kotilava-hanke pyrkii kohentamaan lehtien toimintaedellytyksiä avointa julkaisemista tukevalla rahoitusmallilla. Alue & Ympäristö on mukana hankkeen pilotissa.
  • Kielipankki: Kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus, jossa on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja. Aineistoja voi tutkia ja käsitellä virtuaalisessa työtilassa Kielipankin työkaluin tai ladata omalle koneelle. Kielipankin peruskäyttö on tutkijoille ja opiskelijoille ilmaista. Palveluista vastaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset yliopistot ja tutkimusorganisaatiot. Konsortio kuuluu kansainväliseen CLARIN ERIC -tutkimusinfrastruktuuriin, jonka kautta tutkijat pääsevät käyttämään koko CLARIN-yhteisön kielivaroja. Sekä Alue & Ympäristö -lehdessä että Versuksessa julkaistuja tekstejä on mukana Kielipankissa laajasti. Näin AYS:n julkaisutoiminta vaikuttaa suomalaisen kielen kehitykseen.
  • Maantieteen, aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kotimaisen julkaisutoiminnan kehittäminen (Julkea): Suomessa on kolme tieteellistä seuraa, joiden piirissä maantieteilijät, aluetieteilijät ja yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen tutkijat pääasiassa toimivat: Suomen Maantieteellinen Seura (SMS), Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS) ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS). Sisarseurat ovat käynnistämässä yhteistyötä alan julkaisutoiminnan kehittämiseksi kestävämpään suuntaan. Vuosien 2017–2018 aikana etsitään uusia käytäntöjä ja luovia ratkaisuja jäsenseuraperustaisen, avoimen, maksuttoman, julkisin varoin tuetun, pääasiassa suomenkielisen julkaisutoiminnan ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö, ja sitä koordinoi AYS. Hankkeeseen palkataan toimitusavustaja ja sille perustetaan omat viestintäkanavat, joista tiedotetaan tiedeyhteisöä laajasti alkuvuodesta 2017.