Hae toimintarahaa yhteiskunnallisen tiedetapahtuman järjestämiseen!

AYS haluaa tukea oivaltavaa, osallistuvaa ja dialogista tiedetoimintaa ympäri maata. Julistamme siksi haettavaksi pienen apurahan yhteiskunnallisen tiedetapahtuman järjestämistä varten.

Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seura ry. (AYS) on ketterä ja poikkitieteellinen yhdistys, joka toimii erityisesti alue- ja maantieteen sekä moninaisen ympäristötutkimuksen parissa. Toimintamme ytimessä on avoin tieteellinen julkaiseminen, tieteen ja yhteiskunnan rajapinnoilla toimiminen sekä tiedepoliittinen vaikuttaminen. Julkaisemme kahdesti vuodessa avoimesti ilmestyvää Alue ja Ympäristö -lehteä ja olemme yksi Versus-verkkojulkaisun kolmesta taustajärjestöstä. AYS on toiminut vuodesta 1970, aluksi Suunnittelumaantieteen yhdistyksenä ja vuodesta 1993 alkaen nykyisellä nimellään. 

Onko sinulla idea tapahtumasta, joka toisi yhteen erilaisia ihmisiä tieteellisen tiedon äärelle – kekseliäästi, dialogisesti ja kriittisesti? Tai ajatus siitä, millaista yhteiskunnallisesti osallistuvaa tiedettä juuri nyt tarvittaisiin? Menetelmä, jossa erilaiset ikäryhmät, ihmisryhmät, mediat ja/tai pyrkimykset törmäytettäisiin ravistelevasti ja rakentavasti? Tai ajatus tiedemaailmaa(kin) vaivaavien hierarkioiden ja valtarakenteiden nyrjäyttämiseksi? 

Jaamme yhteensä enintään 500 euroa toiminnan tukemiseen. Summa voidaan myöntää joko yhden tai useamman tapahtuman käyttöön. Tapahtumien teema ja toteuttamistapa ovat vapaat mutta suosimme raikkaita, kekseliäitä ja yhteiskuntakriittisesti orientoituneita tapahtumia. Tärkeintä on tuoda ihmiset kokoon keskusteluttavan asian äärelle ja aikaansaada tiedollista ja yhteiskunnallista liikettä. Toivomme tapahtuman myös kirvoittavan sisältöä Versus-verkkojulkaisuun, formaatti (esimerkiksi artikkeli tai podcast) on tapahtumanjärjestäjien vapaasti valittavissa.

Lähetä ideasi meille 10.4. mennessä ja kerro mitä tekisit pienellä toimintarahalla (1 – 500€). Tapahtuma on toteutettava vuoden 2019 aikana. Vapaamuotoiset hakemukset tapahtumakuvauksineen ja budjetteineen voi osoittaa Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seuran johtokunnalle. Hakemukset vastaanottaa ja kysymyksiin vastailee AYS:n sihteeri Marika Kettunen (marika.kettunen@oulu.fi).