Kirjoittajakutsu Alue ja Ympäristö -lehden numeroon 1/2022

Alue ja Ympäristö -lehden numero 1/2022 julkaistaan kesällä 2022. Vertaisarvioitavat artikkelikäsikirjoitukset ja katsaukset tulee lähettää lehdelle 21.1.2022 mennessä. Lehteen voi lähettää myös muita tekstejä, kuten keskustelunavauksia, kirja-arvioita ja väitöstilaisuuksien lektioita 31.3.2022 mennessä. Kaikki tekstit lähetetään lehden verkkosivujen kautta osoitteessa https://aluejaymparisto.journal.fi/about/submissions. Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät verkkosivujen kirjoittajaohjeista.