Versuksen päätoimittaja haussa

Versus-verkkojulkaisun päätoimittajan tehtävä (2018–2020)

Versus on tiedettä kunnianhimoisesti yleistajuistava ja moninäkökulmaisia keskusteluja edistävä verkkojulkaisu. Se hakee suuria yleisöjä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen monitieteisellä kentällä. Versusta kustantavat yhdessä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS) ja Suomen Maantieteellinen Seura (SMS), ja se toimii yhteistyössä seurojen kustantamien referoitujen tiedelehtien Alue & Ympäristö, Fennia ja Terra kanssa. Julkaisun kehittämistyö on parhaillaan menossa. Versus julkistetaan keväällä 2018.

Versuksen toimituksesta vastaa luottamustehtävässä toimiva päätoimittaja. Käytännön toimitustyöstä vastaavat toimitussihteeri, viestintäkoordinaattori ja mediatuottaja. Päätoimittajan keskeisiä tehtäviä ovat Versuksen sisältöjen suunnittelu yhdessä laajan toimituskunnan kanssa sekä resurssipohjan ylläpitäminen yhteistyössä kustantajien kanssa. Päätoimittaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Versuksen toimituskunta kootaan yhteistyössä ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle valittavan päätoimittajan kanssa.

Tehtävän hakijoilta toivotaan verkostoitumista tiedeyhteisöissä ja niiden rajapinnoilla, kiinnostusta kantaaottavaan tiedeviestintään sekä halua kehittää vaihtoehtoisia tiedejulkaisemisen muotojaa. Versuksen päätoimittajan tehtävä tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti vaikuttavan tiedeviestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen osana monitieteistä ja -ammatillista yhteisöä, sekä verkostoitumista eri yleisöjen, tiedon tuottajien ja sidosryhmien kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset Versuksen päätoimittajan tehtävään ansioluettelon kera pyydetään lähettämään kehittämiskoordinaattorille 30.11. mennessä (anna.pulkka@versus.fi). Kerro hakemuksessa vahvuuksistasi, kokemuksestasi ja kiinnostuksestasi tiedeviestintää ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskien. Kuulemme myös mieluusti alustavia ajatuksiasi Versus-verkkojulkaisun toimittamisesta.  Anna Pulkka antaa mielellään lisätietoja tehtävästä ja Versuksesta.                                                           

Lue lisää Versuksesta:

http://julkea.fi/2017/04/26/versus12017-julkea-teemanumero/

http://julkea.fi/2017/04/27/kokeillen-kohti-tuntematonta-dialogi-versuksen-tulevaisuudesta/