Viesti ja vaikuta: Alue- ja ympäristötutkimuksen tiedeviestinnän kurssi (5 op)

Oletko kiinnostunut tiedeviestinnästä ja populaarista tiedejulkaisemisesta? Pohditko, kuinka kirjoittaa tutkimuksesta suurelle yleisölle? Tiedätkö, millaisia toimintamahdollisuuksia sinulla on tieteellisen viestinnän kentällä?

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura AYS sekä Versus-verkkojulkaisu järjestävät lukuvuonna 2020–2021 ”Viesti ja vaikuta”-tiedeviestinnän tapahtumasarjan, jonka voi suorittaa myös 5 opintopisteen laajuisena kurssina. Kurssi on suunnattu aluetieteen, ympäristöalojen ja maantieteen maisteri- ja jatko-opiskelijoille. Kurssille otetaan maksimissaan 30 opiskelijaa.

 

Osaamistavoitteet: Kurssi tutustuttaa opiskelijan tiedeviestintään ja populaarin tiedejulkaisemisen prosesseihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomalaisen tiedejulkaisemisen merkityksen sekä tietää omat toimintamahdollisuutensa tiedeviestinnän kentällä. Opiskelija saa kokemuksen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta. Opiskelija saa kokemuksen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta.

Sisältö: Kurssilla hyödynnetään tekemällä oppimisen menetelmää. Opiskelija työstää kurssilla omasta aiheestaan, kiinnostuksenkohteestaan tai valmiista tieteellisestä tekstistään (esim. tieteellinen artikkeli, konferenssiesitys, pro gradu, essee) populaarin tuotoksen. Tuotokset julkaistaan Versus-verkkojulkaisussa joko teksti-, audio- tai audiovisuaalisessa muodossa. Osana kurssia opiskelija osallistuu toisten kurssilaisten tuotosten toimitustyöhön.

Suoritustapa: Opiskelija osallistuu kahteen webinaariin, sekä vähintään kolmeen neljästä järjestettävästä verkkotyöpajasta, joissa on ohjattua pienryhmätyöskentelyä. Kurssin aikana opiskelija tuottaa oman populaarin tiedejulkaisusta ja toimittaa sen Versuksessa. Lopuksi opiskelija kirjoittaa miniraportin tiedeviestinnästä ja oman tekstin kirjoitus- ja julkaisuprosessin etenemisestä. Kurssin alustana toimii korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö DigiCampus ja kurssille hyväksyttyjä opiskelijoita informoidaan alustalle liittymisestä erikseen.

Huom! Kurssin korvaavuudesta on sovittu etukäteen Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Muiden yliopistojen opiskelijoiden tulee itse selvittää oman opintoneuvojan kanssa, kuinka kurssimerkinnän saaminen onnistuu. Kurssin suorittaneet saavat todistuksen, jonka avulla opintopisteitä voi anoa. Jonotilanteessa etusijalla ovat ne opiskelijat, joiden on mahdollista saada suoritusmerkintä kurssista.

 

Kurssin aikataulu (periodit 2-4):

Webinaari to 12.11.2020 klo 14-16

  • Yhteistyö ja yhteiskunta tieteellisen julkaisemisen prosessissa (Kirsi Pauliina Kallio)
  • Populaari tiedekirjoittaminen (Versus)
  • Tieteellisen kirjoittamisen ihanuus ja kurjuus (Minna Santaoja)

Työpaja 1: Populaari tiedekirjoittaminen ti 8.12.2020 klo 14-16

Työpaja 2: Tieteellisen kirjoittamisen ihanuus ja kurjuus to 21.1.2021 klo 14-16

Webinaari to 18.2.2021 Klo 14-16

  • Infografiikan alkeet (Julius Uusikylä, KRUT Collective)
  • Miten teen tiedettä tunnetuksi podcastin avulla? (JP Jakonen)
  • Toimitustyö ja verkkotaitto (Versus) (30 min)

Työpaja 3: Miten teen tiedettä tunnetuksi podcastin avulla? ti 16.3.2021 klo 14-16

Maaliskuun loppu: Teksti valmiina toimitustyöhön

Työpaja 4: Toimitustyö ja verkkotaitto ti 20.4.2021 klo 14-16

Toukokuun alkupuoli: Toimitetut tekstit valmiina

 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 5.10. klo 09:00. Ilmoittautuminen tapahtuu Webropol-lomakkeella osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/811C0B514B6532F2. Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 23.10. Kurssille hyväksytyt saavat vahvistuksen sähköpostiinsa viimeistään marraskuun alussa.

 

Yhteyshenkilöt

Tampereen yliopisto: yliopisto-opettaja Krista Willman (krista.willman@tuni.fi)

Turun yliopisto: väitöskirjatutkija Roosa Wingström (rmwwin@utu.fi)

Oulun yliopisto: väitöskirjatutkija Marika Kettunen (marika.kettunen@oulu.fi)

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura: PJ Outi Kulusjärvi (outi.kulusjarvi@oulu.fi)

Versus-lehti: vastaava opiskelijatoimittaja Anna Hakala (opiskelijatoimitus@versuslehti.fi)

Lisätietoja

Kurssin toteuttavat Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ja Versus verkkojulkaisu Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä apurahalla. Tapahtumasarja on osa Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran 50. juhlavuoden ohjelmaa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Tampereen, Turun ja Oulun yliopistojen sekä Versus-verkkojulkaisun kanssa. Voit lehteen osoitteessa https://www.versuslehti.fi/.

Tapahtumasarjaan kuuluvat webinaarit ovat kaikille avoimia ja niitä on mahdollista tulla seuraamaan, vaikka ei suorittaisikaan kurssia! Lisää tiedotusta aiheesta on luvassa lokakuun loppupuolella, pysy siis kuulolla.